homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit

Lidé :: Mgr. Jan Prouza Ph.D.
avatar
Mgr. Jan Prouza Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy | Vice-Dean for Intenational Affairs Email: jan.prouza@uhk.cz
Tel.: +420 493 331 260 

Datum a místo narození

6. března 1984, Hradec Králové

 

Vzdělání

2009 - 2015 ...  doktorské studium Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů 

2007 - 2009 ... magisterské studium Politologie - africká studia na UHK

2004 - 2007 ... bakalářské studium Politologie - politické vědy na UHK

 

Odborné pobyty v zahraniční

říjen–listopad 2017: teaching mobility University of Ghana, Ghana

listopad 2016: teaching mobility Dalarna University Centre for African Studies, Švédsko

listopad 2015: teaching mobility Dalarna University Centre for African Studies, Švédsko

duben–květen 2013: výzkumný pobyt University of Ghana, Ghana 

leden–květen 2009: semestrální studijní pobyt na University of Ghana

 

Granty

2012 - 2014 ... zástupce mamanžera projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027), řešitel Univerzita Hradec Králové.

2009 - 2013 ... spolupráce na grantu Politické strany v Africe, Asií, Latinské Americe a Oceánii (registrační číslo projektu 407/09/0387), řešitel Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.  

2007 - 2008 ... spolupráce na grantu Grantové agentury AV ČR
Výběr kandidátů a primární volby v politických stranách v ČR a srovnání s vybranými stranami ve střední Evropě (identifikační kód projektu KJB712290701), řešitel PhDr. Jan Outlý Ph.D.

 

Odborné zájmy

Konflikty v subsaharské Africe

(Africké) politické instituce

Etnicita

Západní Afrika 

 

Jazyková vybavenost

Angličtina

Němčina (pasivní)

Francouzština (pasivní)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie

Fiala, Vlastimil, Prouza, Jan a Skalník, Petr. 2016.  Politické stranictví v západní Africe (Sierra Leone, Kamerun a Burkina Faso). Hradec Králové: Oftis 

Outlý, Jan a Prouza, Jan. 2014. Navrhování a výběr kandidátů - Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Civipolis.    

Prouza, Jan. 2010. Ghana: Volby, politické strany a stranictví. Olomouc: Periplum. 

Outlý, Jan a Prouza, Jan. 2009. Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Periplum.

Fiala, Vlastimil, Prouza, Jan a Záhořík, Jan. 2010. Politické stranictví v subsaharské Africe: Botswana, Malawi, Ghana, Etiopie a Eritrea. Olomouc: Právnická fakulta UP.

 

Kapitoly v monografiích a sbornících

Prouza, Jan. 2011. „Dopad etnicity na volby a politické strany: příklad Ghany.“ In:  Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran v rozvojových zemích. Eds. Vlastimil Fiala, Maxmilián Strmiska a Pavlína Springerová. Hradec Králové – Brno – Ústí nad Orlicí: OFTIS, 111–125.

Prouza, Jan. 2009. "Selection of Party Candidates in Ghana." In: Africanists on Africa. Eds. Patrick Chabal and Peter Skalník. Münster: LIT Verlag, 61-93.  

 

Články v odborných časopisech

Strmiska, Maxmilián and Prouza, Jan. 2018. „Turning to History, Appraising Diversity, and Recasting Democratization Studies: Some Proposals.” Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 24, No. 2, 255-270. 

Ezemenaka, Emeka, Kingsley and Prouza, Jan. 2017. „Biafra’s Resurgence: State Failure, Insecurity and Separatist Agitations in Nigeria.“ Central European Journal of International and Security Studies 10, No. 3., 157–177.  

Prouza, Jan. 2015. „Sekyra zapomíná, strom si pamatuje: environmentální hrozby v západní Africe.“ The Journal of Culture 4, No. 1., 39–44.

Horák, Jakub a Prouza, Jan. 2014. "Small but Substantial: Reasons for Extensive Involvement of tha Ghana Army in UN Peacekeeping Missions." Central European Journal of International and Security Studies - v tisku.  

Prouza, Jan. 2011. "Elections in Lusophone and Hispanophone Africa: Cape Verde, Mozambique and Equatorial Guinea." Journal of Ibero-American Studies 3, č. 2, 9-17. 


Aktuálně:

Mobility


Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index