homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit


Katedra jazykové přípravy je Výnosem děkana FF č. 7/11 od 1. května 2011 přejmenována na Centrum jazykové přípravy, které zajišťuje povinnou výuku anglického, německého, španělského, francouzského, ruského a polského jazyka (odbornou i obecnou) pro všechny obory FF UHK a dále poskytuje výuku anglického jazyka pro zaměstnance FF UHK. Dalšími charakteristikami tohoto centra jsou úzká spolupráce s ostatními pracovišti FF a pomoc při navazování kontaktů se zahraničními univerzitami. Od roku 2009 je centrum součástí Regionálního centra UHK, které poskytuje možnost vykonání mezinárodní jazykové zkoušky ECL - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages. V akademickém roce 2010/2011 centrum zahajuje úzkou spolupráci s centrem ESOL Cambridge, které umožňuje vykonání zkoušky a získání mezinárodních certifikátů (např. FCE, CAE, CPE aj.). Tyto zkoušky bude možné vykonat na půdě UHK. Studentům, kteří se prokáží platným mezinárodním certifikátem zkoušek ECL nebo ESOL, může být uznána zkouška z daného jazyka. Úrovně jazykové zkoušky: Jednojazyčná jazyková zkouška ECL neobsahuje gramatický test ani překladové úkoly a má čtyři úrovně (A2, B1, B2, C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Přihlášky, kontakty a bližší informace na stránkách IDV UHK.

Nejnovější stránky

Aktuálně:

Mobility


Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index