homepage Home rozcestník Rozcestník login Přihlásit

Redakční rada a redakční kruh VLH

Redakční rada a redakční kruh VLH

Nejvyšším kolektivním orgánem časopisu Východočeské listy historické je redakční rada, kterou řídí předseda redakční rady VLH, zvolený z jejího středu. Na svých pravidelných zasedáních rozhoduje rada hlasováním o podobě časopisu. Redakční rada prostřednictvím svého předsedy jmenuje členy redakčního kruhu, který zodpovídá za řízení redakčních prácí a dalších náležitostí, spojených s vydáváním periodika. Redakční radu svolává předseda redakční rady podle potřeby, nejméně však dvakrát (zpravidla častěji) do dvou let.

 

Redakční kruh:


prof. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc.
předseda redakční rady
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: ondrej.felcman@uhk.cz
w: osobní stránka

 

PhDr. Tomáš HRADECKÝ, Ph.D. 
vedoucí redaktor
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: tomas.hradecky@uhk.cz
w: osobní stránka

 

PhDr. Vlastimil HAVLÍK, Ph.D.
(Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové; Uměleckoprůmyslové muzeum)
e: havlik@upm.cz
w: 
osobní stránka

 

Dr. Ryszard GŁADKIEWICZ
(Uniwersytet Wrocławski, Polsko)
e: rg@uni.wroc.pl
w: 
osobní stránka

 

doc. PhDr. Martin ŠANDERA, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: martin.sandera@uhk.cz
w: osobní stránka

 

PhDr. Jiří ŠTĚPÁN, Ph.D. 
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: jiri.stepan@uhk.cz
w:
osobní stránka

 

Další členové redakční rady mimo redakční kruh:prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc.
(Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze)
e:
w: osobní stránka

 

Dr. Daniel FRANZKOWSKI, Ph.D.
(Spolková republika Německo)

 

Mgr. Jiří HUTEČKA, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: jiri.hutecka@uhk.cz
w:
osobní stránka

 

prof. dr hab. Zenon JASIŃSKI
(Uniwersystet Opolski, Polská republika)
e: inp2zj@uni.opole.pl
w: osobní stránka

 

Mgr. Monika KABEŠOVÁ
redaktorka VLH
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: monika.kabesova@uhk.cz
w: osobní stránka

 

doc. PhDr. Karel KONEČNÝ, CSc.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
e: karel.konecny@upol.cz
w: osobní stránka


doc. Mgr. Jiří KUBEŠ, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
e: Jiri.Kubes@upce.cz
w: osobní stránka


prof. PhDr. Milena LENDEROVÁ, CSc.
(Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
e: Milena.Lenderova@upce.cz
w: osobní stránka

 

PhDr. Miroslav LONDÁK, DrSc.
(Historický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika)
e: histlond@savba.sk
w: osobní stránka

 

doc. PaedDr. Naděžda MORÁVKOVÁ, Ph.D.
(Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)
e:moravkov@khi.zcu.cz 
w: osobní stránka

 

doc. PhDr. Jaroslav PAŽOUT, Ph.D.
(Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec)
e: jaroslav.pazout@tul.cz
w: osobní stránka

 

doc. PhDr. Veronika STŘEDOVÁ, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e: veronika.stredova@uhk.cz
w: osobní stránka

 

PhDr. Ondřej TIKOVSKÝ, Ph.D. 
(Parlamentní knihovna PČR a Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
e:  tikovskyo@psp.cz
w: osobní stránka


Katedra politologie CZKatedra archeologie CZKatedra filosofie a společenských věd CZHistorický ústav CZKatedra sociologie CZKatedra pomocných věd historických a archivnictví CZCentrum jazykové přípravy CZLesákova knihovna CZFor Foreign Students ENFFree index